analyse af regnskab

Analyse af virksomhedens regnskab 4 – Underviser
Analyse af 4 virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel,er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug
læs mere..

 

Regnskabsanalyse – Skridt-for-skridt guide: Analyse af …
Dette er en skridt-for-skridt guide i, hvordan du som privat investor laver en regnskabsanalyse af en virksomheds årsrapport. På grund af at …
læs mere..

 

Analyse af regnskabskvaliteten – Analysere kvaliteten af …
Virksomheden, der er genstand for analyse, har en række af kritiske succesfaktorer og risici. For dig, som aktieanalytiker og investor, handler det om, at du kan identificere og vurdere virksomhedens anvendte regnskabspraksis.
læs mere..

 

En analyse af den regnskabsmæssige behandling af …
Nedskrivningstest Side 1 En analyse af den regnskabsmæssige behandling af nedskrivningstest af goodwill med fokus ppå finanskrisen
læs mere..

 

Analyse af regnskab kan give stor økonomisk vækst …
De fleste virksomheder i landet giver en vis form for kredit til deres kunder, hvilket er en del af deres service. Dette gør det nemt og hurtigt at gøre
læs mere..

 

Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne – PDF
1 Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne En mere effektiv opgavevaretagelse KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet Maj 2010. 2 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag.
læs mere..

 

www.danskbyggeri.dk
www.danskbyggeri.dk
læs mere..

 

Diplom i Økonomi og regnskab – SmartLearning
Uddannelsen består af i alt 60 ECTS-point, hvoraf max 5 ECTS må ligge udenfor uddannelsens faglige område. * Når der står at et fag er retningsspecifikt, så vil det sige, at det er obligatorisk på en uddannelsesretning. I dette tilfælde på Diplom i Økonomi og regnskab.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool …
Analyse af ROE … Rockwools seneste regnskab (gældende for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012) blev offentliggjort den 1. marts 2013.
læs mere..

 

ANALYSE AF REGNSKAB, BOGFØRING OG LØN I RANDERS KOMMUNE
Resultatet af analysen viser, at der anvendes i alt 79,6 årsværk på regnskabs- og bogføringsopgaver, hvoraf 7,1 vedrører deciderede regnskabsopgaver, mens resten er bogføring 2 .
læs mere..

 

DINERO REGNSKAB ApS – CVR 34731543 – vismarating.dk
Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.
læs mere..

 

Komplet guide til regnskabsanalyse – HHXelev.dk
Konklusion: Majoriteten af tallene har haft en positiv udvikling fra 2012-2014. Dog er størstedelen af tallene faldende fra 2013 til 2014. Regnskabsåret 2013 har altså ikke været det bedste for A2SEA. Hvis vi skulle foreslå virksomheden noget, er det, at de skal gå ud og låne en masse penge.
læs mere..

 

Analyse af Georg Jensen A/S – AU Pure
For at lave analysen af Georg Jensens årsrapport, vil der blive benyttet nøgletal, for at give et bedre billede af virksomhedens situation. Men da mange nøgletal ikke kan stå alene, vil mange blive beregnet for at opnå en mere grundig analyse. Det er ikke nødvendigvis alle nøgletal, der vil være lige vigtige for analysen af Georg Jensen.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked
Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked … Institut for Revision & Regnskab Antal … – hvorfor analyse af konkurrenterne vil …
læs mere..

 

Regnskabsanalyse i praksis af Anni Haraszuk Christian V …
Om kurset. Kurset har fokus på måling af vækst, rentabilitet samt likviditet og risiko. På kurset får du en grundlæggende viden om, hvordan du med få udvalgte nøgletal eller KPI’er – Key Performance Indicators – kan mål en virksomheds præstationer.
læs mere..

 

« »