analyse af virksomhed

0.3 Analyse af virksomheden | Afsætning 1 (Læreplan 2010)
En virksomhed skaber værdi for kunden ved fx at omdanne råvarer og andre materialer til produkter. En værdikæde illustrerer virksomhedens interne forhold, og en værdikædeanalyse er en analyse af de led, der til sammen skaber værdi for kunden og viser dermed virksomhedens styrker sammenlignet med konkurrenterne.
læs mere..

 

SWOT-analyse – skab overblik for din virksomhed
Kerneforretningen er den specifikke variation af dit produkt eller din service, der gør det unikt i forhold til andre lignende produkter – og det er det, du siger i elevatortalen. Kernekompetencer. Kernekompetence er de funktioner, der gør at din virksomhed adskiller sig fra dens konkurrenter.
læs mere..

 

Modeller for strategianalyse | IVÆKST
SWOT-analysen (styrke, svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities), trusler) er en af de mest populære analyser, som analyserer din virksomheds styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Når først de fire faktorer er identificeret, kan du nemmere afgøre, hvordan du vil udnytte dine styrker, minimere dine svagheder, få det mest mulige ud af dine muligheder og reducere eventuelle følgevirkninger af enhver trussel.
læs mere..

 

Interne og eksterne forhold – Noter i Afsætning – Studienet.dk
En analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold afdækker virksomhedens situation og danner grundlag for den strategiske planlægning i virksomheden.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang Olufsen
Malene Christiansen … Vi ønsker at værdiansætte den danske virksomhed Bang & Olufsen, for at … Til analyse af B&Os omverden, har vi valgt …
læs mere..

 

SWOT-Analysemodel til analyse af virksomheder
SWOT Analyse. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT analysen hjælper dig gennem en simpel proces med at skabe struktur og overblik over en given virksomhed styrke- og konkurrencesituation.
læs mere..

 

SWOT analyse – Den Geniale Iværksætter
Efter en komplet SWOT-analyse af din virksomhed gælder det om at bruge resultaterne på bedst mulig måde. Derfor er det vigtigt, at analysen er konkret, …
læs mere..

 

Analyse af rentabilitet – HHX opgaver og notater
Rentabilitet: Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital En analyse af virksomhedens rentabilitet omfatter og …
læs mere..

 

Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!)
Analyse af konkurrence-forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af makroforhold Segmentering og valg af målgruppe Differentiering og positionering
læs mere..

 

SWOT analyse. Guide og skabelon til arbejdet med SWOT >>
SWOT analysen er et af de mest kendte analytiske redskaber, når vi skal analysere problemstillinger i forhold til en virksomhed, et projekt eller lignende. Modellen er relativt simpel at gå til og tvinger de involverede parter til at vurdere både styrker og svagheder. Og finde frem til gode løsninger.
læs mere..

 

SWOT – ErhvervsSparring
Det ser ud til, at din PHP-installation mangler MySQL-udvidelsen, som kræves af WordPress.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af B&O – af Kasper …
Strategisk analyse og værdiansætte af B&O Side 10 af 88 1.4.1 – Virksomhedsbeskrivelse Giver en kort gennemgang af B&O’s primære områder for at give læseren et hurtigt indblik i hvilken virksomhed B&O er samt en gennemgang af ejerforhold og aktiestrukturen. Brandunderstøttede og brand-uafhængige områder forklares kort. 1.4.2 – Strategisk analyse Den strategiske analyse vil tage …
læs mere..

 

Kulturanalyse | Schein analysemodel net2change
Det kan være en afdeling, der ser sig som en del af den samlede virksomhed. Eller en ansat, der ser sig selv som en nødvendig brik i et større puslespil. Eller en virksomhed, der opfatter sig selv som en del af samfundet, og ikke blot som en del af virksomhedens marked.Man ser sig selv som en enhed i en større helhed.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S
Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S . 2 … Selvom udviklingen er tankevækkende, har en virksomhed som Novo Nordisk A/S …
læs mere..

 

analyse af virksomhed – Studieportalen.dk
Alt om analyse af virksomhed på Studieportalen.dk. Søgeresultater 1 til 20 ud af 25129 resultater for analyse af virksomhed på Studieportalen.dk
læs mere..

 

« »