ekstern analyse af virksomhed

Eksterne forhold/makroforhold | Toolbox (iBog)
Til analyse af virksomhedens eksterne forhold er følgende modeller centrale: Omverdensmodellen; Stakeholderkort (A) PEST-analyse (A) Brancheanalyse. En analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold afdækker virksomhedens situation og danner grundlag for den strategiske planlægning i virksomheden.
læs mere..

 

Interne og eksterne forhold – Noter i Afsætning – Studienet.dk
En analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold afdækker virksomhedens situation og danner grundlag for den strategiske planlægning i virksomheden. SWOT-opstillingen (SWOT-analysen) sammenfatter analysen af virksomhedens interne og eksterne forhold.
læs mere..

 

17. Strategisk analyse af eksterne forhold …
Strategisk analyse af eksterne forhold; Virksomhedsøkonomi B Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup.
læs mere..

 

19.1 Interne analyser | Virksomhedsøkonomi B (iBog …
Figur 19.1 viser det aktuelle udsnit af strategimodellen. Mens den eksterne analyse behandlede forskellige forhold udenfor virksomheden , så har den interne analyse fokus rettet mod forhold i selve virksomheden.
læs mere..

 

0.3 Analyse af virksomheden | Afsætning 1 (Læreplan 2010)
Under eksterne forhold vurderes muligheder (opportunities) og trusler (threats) i virksomhedens omverden. Her kan faktorer i virksomhedens omverden indplaceres, der er relevante for den enkelte virksomhed. Fx kan den teknologiske udvikling skabe muligheder for virksomheden, ligesom samfundsøkonomiske forhold kan være en trussel.
læs mere..

 

18. Strategisk analyse af interne forhold …
Strategisk analyse af interne forhold Virksomhedsøkonomi B Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
læs mere..

 

18.1 Eksterne analyser (C) | Virksomhedsøkonomi B til EUX
Strategisk analyse af eksterne forhold. … Det er dog kun den øverste del om den eksterne analyse, … der gør sig gældende for en virksomhed, …
læs mere..

 

Strategisk analyse af interne forhold – HHX opgaver og notater
Modellerne kan dog også anvendes til en ekstern analyse af strategien hos en anden virksomhed, fx en konkurrent. Modellerne kan også anvendes, når virksomhedens nye strategi skal udvikles og vurderes. Den kan dermed anvendes både analyserende og vurderende.
læs mere..

 

19.3 Ansoffs vækstmatrice | Virksomhedsøkonomi B (iBog …
Strategisk analyse af eksterne forhold. … Modellerne kan dog også anvendes til en ekstern analyse af strategien hos en anden virksomhed, fx en konkurrent.
læs mere..

 

PEST-analyse (A) | Toolbox (iBog)
Ved brug af PEST-analysen er det vigtigt at tænke på, hvilke faktorer der netop er relevante og kan have betydning for den virksomhed, der analyseres.
læs mere..

 

Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!)
Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af efterspørgsels- … eksterne analyse (eksterne muligheder) Konklusionaf den eksterne analyse
læs mere..

 

Modeller for strategianalyse | IVÆKST
En SWOT-analyse kan hjælpe dig til at klarlægge din virksomheds præstationer og udsigter. Den kan bruges som udgangspunkt for en vurderingsproces, men også som øvelse forud for at rejse midler til din virksomhed eller som udgangspunkt for en udefrakommende person, der skal give sine inputs til din virksomhed.
læs mere..

 

SWOT-analyse – skab overblik for din virksomhed
En SWOT-analyse giver dig et overblik over en virksomheds styrker og svagheder. … Den er som om du har taget et foto af … Trusler er eksterne …
læs mere..

 

SWOT-analyse | IVÆKST
SWOT-analyse kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOTanalyse er et enkelt og et effektivt redskab til at skabe et indblik i din virksomheds strategiske situation. SWOT-analysen sætter fokus på både interne og eksterne forhold i din virksomhed.
læs mere..

 

SWOT analyse. Guide og skabelon til arbejdet med SWOT >>
SWOT analysen er et af de … Sådan afdækker du de eksterne forhold med en SWOT analyse. De eksterne forhold … et eksempel fra en startup virksomhed.
læs mere..

 

« »