hvad er andelskronen

Andelskrone – Hvad er en Andelskrone? Hvornår er den høj …
Stiger andelskronen, er din andel blevet mere værd, og falder den, er din andel blevet mindre værd. Andelskronen skal afspejle ejendommens værdi som udlejningsejendom Når andelskronen og værdien af en ejendom skal fastsættes, ses der på ejendommen som en udlejningsejendom.
læs mere..

 

Hvad må en andelsbolig koste – Hvordan pris fastsættes en …
Der er ofte mange diskussioner i andelsboligforeninger, når man skal finde ud af hvad en andelsbolig må koste. Det er et kompliceret emne med mange forhold, der spiller ind. Grafikken nedenfor er udarbejdet af www.andelsportal.dk og fortæller dig alt om de faktorer, der er med til at fastsætte prisen på din andelsbolig. Værdien af en andelsbolig. Prisen for din andelsbolig findes bl.a. ved at kigge på andelskronen.
læs mere..

 

Andelskronen – vanlosegaard.dk
Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens note 18 på side 26, hvor andelenes værdi (Reguleret egenkapital) er 142.202.183 kr. og andelsindskud er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “værdi pr. andelskrone” (andelskrone) på 800,81 kr.
læs mere..

 

Det skal du vide, når du køber andelsbolig – bolius.dk
Der er mange penge på spil, og hvis du sætter din underskrift på en købsaftale i en forening, hvor der er stor gæld, og hvor du hæfter solidarisk og personligt, kan du komme til at hæfte med hele din formue for hele foreningens gæld.
læs mere..

 

Sådan fungerer en andelsboligforening – bolius.dk
Hvad er en andelsbolig, og hvordan bliver reglerne i en andelsforening fastsat? Find svar på, hvordan andelsforeninger er opbygget, og hvordan de fungerer.
læs mere..

 

Tårnhøje valuarvurderinger – hvad betyder de?
Valuarvurderinger er i høj kurs og kan give store værdistigninger. Men hvad er de høje vurderinger udtryk for, og er de uden risiko? Bliv klogere her!
læs mere..

 

Vi skal fastsætte prisen på vores andel ud fra …
Vi kender andelskronen, … Hvad skal vi bruge af oplysninger for at kunne fastsætte prisen? Det er sådan at hvis vi kan sælge vores lejlighed, …
læs mere..

 

Andelskrone værdi ?!? – Daily Rush > Debat > Off-topic
Andelskronen udgør den regulerede egenkapital delt med indskudskapitalen. Det er således det antal kroner, som en køber skal betale for hver krones …
læs mere..

 

Andelsværdiberegning | ABF
Andelskronen De tre principper fastsætter på hver sin måde værdien af ejendommen tillagt forbedringer og fratrukket den gæld, som foreningen måtte have. Derudover står der også i vedtægterne, hvordan foreningens formue skal fordeles i forhold til det indskud, som andelshaverne oprindeligt har betalt for deres andele.
læs mere..

 

Jens’ andelsforening skiftede valuar – og så blev …
Jens’ andelsforening skiftede valuar – og så blev andelskronen femdoblet. 04. feb. 2017, 07:58 Opd. 04. feb. 2017, … hvad andelsboligerne præcis er værd.
læs mere..

 

Vurder vurderingsmetoden af andelsboligforeningens ejendom
Hvilken metode er den mest fordelagtige og hvad er forskellen på de … Vurderingens indvirkning på andelskronen. Det er vigtigt at man får vurderet …
læs mere..

 

To nye Højesteretsdomme vender op og ned på handel af …
Vurderingsmandens rolle i en andelsbolighandel. Vi oplever ofte, at der er tvivl om vurderingsmandens (eller vurderingsdamens) rolle i en …
læs mere..

 

Hvad er en andelsbolig? Her er andelsboligens ABC
Hvad er egentlig et andelsbevis? Og hvad betyder foreningens økonomi for dig og din andelsbolig? Få svar spørgsmålene her i andelsboligernes ABC.
læs mere..

 

Valuarvurdering – Hvad skal man være opmærksom på?
Valuarvurderinger er et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger, når foreningens ejendom skal værdisættes og andelskronen fastsættes.
læs mere..

 

Hvad koster en andelsbolig? Vi guider dig igennem …
Prisen på en andelsbolig er styret ud fra to forskellige parametre: Andelskronen i andelsboligforeningen og de individuelle forbedringer. Få et overblik her
læs mere..

 

« »