markedsføring analyse

Markedsføring og analysemodeller – Online Marketing
Markedsføring og anvendelsen af analysemodeller i praksis. Når der tales om målinger, er de altid bagudrettet, dvs. at vi måler på fortiden, og hvad tendenserne og udbyttet har været. Hvis vi vidste eksakt, hvad fremtiden vil bringe, ville firmaerne jo tjene store summer på denne viden.
læs mere..

 

International markedsføring og -analyse – Erhvervsakademi …
Lær at analysere virksomhedens marked. Modulet Markedsinformation og –analyse lærer dig at analysere virksomhedens marked og potentiale for at øge salget.
læs mere..

 

Markedsinformation og -analyse – Akademiuddannelser …
Markedsinformation og -analyse er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Fagmodulet omfatter 10 ECTS. Der er mundtlig eksamen på baggrund af langt projekt. Projektet tæller 50% og den mundtlige eksamen tæller 50%. Der er ekstern censur.
læs mere..

 

Markedsinformation og -analyse – online merkantilt enkeltfag
SmartLearnings online handels kursus International Markedsføring og Analyse giver dig de helt rigtige handelskompetencer. Læs mere om SmartLearnings …
læs mere..

 

Data mining til markedsføring og analyse – onlinemarketing.dk
Metoder i forbindelse med indhentning af statistisk materiale som kan anvendes til analyse af store mængder af virksomhedens data – et begreb der kommer fra det engelske udtryk data mining som vel nemmest kan oversættes som en form for guldgraver i datamængder.
læs mere..

 

SWOT-Analysemodel til analyse af virksomheder
SWOT Analyse. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. SWOT analysen hjælper dig gennem en simpel proces med at skabe struktur og overblik over en given virksomhed styrke- og konkurrencesituation.
læs mere..

 

Markedsinformation og -analyse – Akademiuddannelsen i salg …
Markedsinformation og -analyse Svarer til faget international markedsføring og analyse på akademiuddannelsen i salg og markedsføring
læs mere..

 

Markedsføring – lov og ret – Dansk Erhverv
Markedsføring – lov og ret. Markedsføringsloven er teknologineutral, og reglerne skal derfor overholdes, uanset hvilken medieplatform, der anvendes. Under dette tema kan du finde vejledning til, hvordan du må udforme virksomhedens markedsføring.
læs mere..

 

SWOT-analyse | IVÆKST
SWOT-analyse kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOTanalyse er et enkelt og et effektivt redskab til at skabe et indblik i din virksomheds strategiske situation. SWOT-analysen sætter fokus på både interne og eksterne forhold i din virksomhed.
læs mere..

 

Dansk Markedsføring
Ny analyse: Mange digitale investeringer giver ringe værdi. Se billederne fra Digital Copenhagen 2018. Se alle. Google-hæder til Matas og dansk bureau.
læs mere..

 

SWOT analyse. Guide og skabelon til arbejdet med SWOT >>
SWOT analysen er et af de mest … Virksomheden kan nu fokusere på styrkerne i deres forhold til kunderne og samtidig sætte ind med markedsføring, …
læs mere..

 

BETABOX.dk
Four Links analysen kan på sin vis ses som et modsvar til Porters Five Forces analyse.
læs mere..

 

Markedsinformation og -analyse | Merkonom og …
Niveau. Faget er en del af Akademiuddannelsen i Salg og markedsføring. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget …
læs mere..

 

SWOT – ErhvervsSparring
Det ser ud til, at din PHP-installation mangler MySQL-udvidelsen, som kræves af WordPress.
læs mere..

 

Efterår 2013 International Markedsføring og – analyse
SAMMEN GØR VI DIG BEDRE 14. Indtrængningsstrategier Efterår 2013 International Markedsføring og – analyse
læs mere..

 

« »