økonomisk analyse af virksomhed

Modeller for strategianalyse | IVÆKST
SWOT-analysen (styrke, svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities), trusler) er en af de mest populære analyser, som analyserer din virksomheds styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Når først de fire faktorer er identificeret, kan du nemmere afgøre, hvordan du vil udnytte dine styrker, minimere dine svagheder, få det mest mulige ud af dine muligheder og reducere eventuelle følgevirkninger af enhver trussel.
læs mere..

 

Komparativ analyse. – Af begreberne selvstændig økonomisk …
Det har ved denne komparative analyse af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsdrivende i hhv. moms- og skatteret været formålet at analysere forskelle og ligheder hertil.
læs mere..

 

Økonomisk analyse af ejerledede virksomheder. April PDF
Økonomisk analyse af ejerledede virksomheder April Indholdsfortegnelse 5 Leder 6 Den ejerledede virksomhed 7 Økonomisk analyse af ejerledede virksomheder …
læs mere..

 

Fortolkningsbidrag af det momsmæssige begreb økonomisk …
Analyse af C-219/12 Fuchs med afsæt i den tidligere praksis, jf. del I … Påvirkning af økonomisk virksomhed som følge af C-219/12 Fuchs …
læs mere..

 

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed …
Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed, med fokus på hobbyvirksomhed og intensitetskrav Maria Brøndum Hjortshøj Side 7 1.3. Afgrænsning Da afhandlingens emne er meget bredt og afhandlingens omfang begrænset, vil afhand-lingen ikke kunne behandle alle aspekter af begrebet økonomisk vir ksomhed.
læs mere..

 

Beskrivelse og analyse af begrebet økonomisk virksomhed …
En analyse af begrebet økonomisk virksomhed vil ligeledes kunne frembringe en vurdering af hvorvidt den nationale retspraksis samt tilsvarende nationale retskilder kan vurderes at være i overensstemmelse med gældende EU-ret på området.
læs mere..

 

Definition af en gennemsnitlig, veldrevet og …
1 Definition af en gennemsnitlig, veldrevet og tilstrækkeligt udstyret virksomhed Definition of a typical, well run and adequately provided undertaking
læs mere..

 

Levering med droner – Juridiske udfordringer og økonomisk …
Download “Levering med droner – Juridiske udfordringer og økonomisk analyse med udgangspunkt i Amazon som virksomhed”
læs mere..

 

18. Strategisk analyse af interne forhold …
Analyse af rentabilitet; 15. Andre analyser; 16. Strategiens kendetegn; 17. Strategisk analyse af eksterne forhold; 18. Strategisk analyse af interne …
læs mere..

 

17. Strategisk analyse af eksterne forhold …
Strategisk analyse af eksterne forhold; Virksomhedsøkonomi B Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup.
læs mere..

 

Komparativ analyse – studenttheses.cbs.dk
økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person. Problemstilling vedrørende definitionen af hvornår en virksomhed anses som selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person. Problemstilling vedrørende retten til momsfradrag, herunder en tidsperspektivering.
læs mere..

 

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i et …
Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i et … given virksomhed at udbyde disse tjenesteydelser bl … Analysen af de enkelte delspørgsmål …
læs mere..

 

Strategisk analyse af Arla Foods – PURE
Analyse af Arla Foods strategiske overvejelser … Grundet økonomisk krise, … Hvad består ”Tættere på Naturen” konceptet af? Strategisk analyse:
læs mere..

 

Vores tilgang — Retio
En økonomisk analyse af jeres virksomhed medfører en række brugbare svar samt problematikker, som kan være helt afgørende for jeres virksomheds succes på sigt. I får en dybere forståelse af jeres virksomhed og får jeres problemer belyst i et andet perspektiv. I får ny indsigt, som I normalt ikke har tilgængeligt til den daglige drift.
læs mere..

 

Økonomisk Analyse – lf.dk
Fire ud af ti virksomheder forventer nu at øge deres investeringer i Danmark. Hver tredje virksomhed forventer at øge investeringerne i udlandet, hvilket er det halve af virksomhederne i den seneste måling.
læs mere..

 

« »