renteprognose 2018

Renteprognose – rd.dk
Vi udarbejder renteprognose én gang om måneden. Vi forventer, at næste prognose er klar medio januar 2019.
læs mere..

 

Aktuel renteprognose – nykredit.dk
Renteprognosen er beregnet den 19. november 2018. … F1-renten afspejler således altid en 1-årig rente, F3-renten en 3-årig rente osv.
læs mere..

 

Ny renteprognose: 2,5 pct. lån får comeback i 2018 …
Ny renteprognose: 2,5 pct. lån får comeback i 2018. Renten på flekslån ventes at forblive på rekordlavt niveau det kommende år.
læs mere..

 

Renteprognose hos Nykredit
Renteprognosen er beregnet den 19. november 2018. Kontantlånsrenterne er inkl. kursfradrag ved rentetilpasning. Alle kontantlånsrenter inkl. de aktuelle …
læs mere..

 

Risiko for rentefald på kort sigt – jyskebank.dk
01.10.2018 09:40 Risiko for rentefald på kort sigt Risiko for rentefald på kort sigt, efter renter er tættere på de højeste niveauer siden maj . Korte USD – renter ventes at stige mere end indpriset i takt med kvartårlig e renteforhøjelser fra Fed indtil juni næste år .
læs mere..

 

Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn
1 05.09.2018 09:43 Ny prognose efter ændring af Fed- og ECB-skøn Renteprognosen ændret efter ny prognose for Fed, ECB og Nationalbanken.
læs mere..

 

EUR/DKK tæt på interventionsniveau
USD-renter er steget siden vores renteprognose i oktober. Rentestigningerne skyldes, at Fed fortsat signalerer højere ledende … 11/5/2018 1:06:25 PM …
læs mere..

 

Investment Research General Market Conditions Renteudsigter
nedtrappes hurtigt i 2018, vil det tendere til at stejle af rentekurven yderligere. Man bør desuden fortsat holde godt øje med Sverige.
læs mere..

 

Gradvist stigende renter – jyskebank.dk
02.05.2018 12:05 Gradvist stigende renter USD – renter er steget mest i apri l og ventes at stige yderligere Lange renter i DKK og EUR ven tes at stige mere end indpriset Danske realobligationer er fo rtsat interessante for udlandet Højere renter i Europa og USA Renter på begge sider af Atlanten er steget siden vores seneste renteprognose i april. Rentestigningerne skyldes forventninger om …
læs mere..

 

Obligationskurser – Jyske Bank – Boligejernes Bank
Renteprognose: November 2018 . 05.11.2018 – 01:14 Renteprognose: Nationalbanken testes, da EUR/DKK er tæt på interventionsniveau.
læs mere..

 

Nu stiger renten – Bolius – Boligejernes Videncenter
Kursfaldet betyder, at hvor en boligejer i starten af januar 2018 fik ca. 995.000 kr. udbetalt ved et lån på en million kr., vil den samme boligejer i begyndelsen af februar 2018 kun få udbetalt 975.000 kr. – 20.000 kr. mindre.
læs mere..

 

Rente- og valutaprognose – Arbejdernes Landsbank
Seneste prognoseændring (pr. 13/11 2018) Skønnet på USD pr. EUR blev ført tilbage til intervallet 113-118 på 3 mdr’s sigt mod før 115-120. Svært at se, hvad der skal styrke euro på kort sigt. Kommentar til prognosen. For 2018 forventer vi en BNP-vækst i eurozonen på 1,8-2,0% aftagende til omkring 1,8% i 2019.
læs mere..

 

Jyske Markets Research – Boligejernes Bank
Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens intervention og vi ser derfor ikke behov for selvstændige renteændringer fra Nationalbanken.
læs mere..

 

Investeringsanalyse Markedsnyt
2 | 1. oktober 2018 https://research.danskebank.com Markedsnyt Skandinavien I Sverige steg PMI-indekset for industrien til 55.2, som er højere end vi …
læs mere..

 

« »