strategiske analyser

Strategiske analyser – Transportministeriet
De strategiske analyser af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark ser både på muligheden for at styrke den nuværende korridor via Storebælt og Lillebælt og for at etablere en helt ny korridor via fx Kattegat.
læs mere..

 

Strategiske analyser – Temaer – Vejdirektoratet.dk
Partierne bag aftalen om ”En grøn transportpolitik” besluttede i januar 2009 at få gennemført de nævnte strategiske analyser, der skal bidrage til …
læs mere..

 

Strategiske analyser – deg.dk
Strategiarbejde har vel altid det formål at skabe øget værdi for skolen som helhed. I større skoler kan det f.eks. være et formål at skabe øget …
læs mere..

 

www.politi.dk – Politiets strategiske analyser
Politiets strategiske analyser. Politiets strategiske analyser er samlede analyser af politiets operative indsatsområder på tværs af kriminalitet …
læs mere..

 

Hvad er de strategiske analyser? – Transportministeriet
De strategiske analyser blev sat i gang med aftalen om En grøn transportpolitik i 2009 (S, R, V, DF, SF, LA og K). Hensigten med analysearbejdet har været at sikre en sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes for infrastrukturen i disse år, og de trafikale udfordringer, der venter på længere sigt.
læs mere..

 

Forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark …
De strategiske analyser af forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark ser både på muligheden for at styrke den nuværende korridor via Storebælt og Lillebælt og for at etablere en helt ny korridor via fx Kattegat.
læs mere..

 

Strategiske analyser – LandbrugsInfo
For at udarbejde en langsigtet plan for fremtiden er det centralt at forstå, hvilken nu-situation virksomheden befinder sig i. Hertil er både interne og …
læs mere..

 

www.politi.dk – Politiets strategiske analyser
Politiets strategiske analyser. Politiets strategiske analyser er samlede analyser af politiets operative indsatsområder på tværs af kriminalitet …
læs mere..

 

SWOT analyse. Guide og skabelon til arbejdet med SWOT >>
SWOT analysen er vigtig, fordi den tvinger dig, dit team eller hele virksomheden til at se kritisk på udfordringerne, udnytte styrkerne og optimere de rigtige steder, når det strategiske arbejde igangsættes, nye projekter startes op eller krisen kradser i det gamle.
læs mere..

 

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse …
Den strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse er en del af de samlede strategiske analyser, der blev igangsat som et led i ”Aftale om en grøn …
læs mere..

 

Afrapportering af de strategiske analyser – trm.dk
En grøn transportpolitik – Afrapportering af de strategiske analyser Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K
læs mere..

 

Afrapportering af de strategiske analyser …
Afrapportering af de strategiske analyser. Transportministeriet offentliggør en samlet afrapportering af de strategiske analyser, som giver et overblik over de langsigtede trafikale behov og udbygningsmuligheder for vej- og baneinfrastrukturen.
læs mere..

 

STRATEGISKE ANALYSER – factor3.dk
STRATEGISKE ANALYSER. Strategiske analyser gennemføres som en naturlig del af en virksomheds strategiproces. Derudover kan man som virksomhed fra tid til …
læs mere..

 

Midtjysk mototvejskorridor – Strategisk analyse – trm.dk
Midtjysk mototvejskorridor – Strategisk analyse – trm.dk
læs mere..

 

Politiske aftaler om de strategiske analyser …
Politiske aftaler om de strategiske analyser. En grøn transportpolitik Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev den danske …
læs mere..

 

« »