strategiske muligheder modeller

21.5 Vurdering af strategiske muligheder …
Tankegangen kan dog også bruges til at vælge mellem forskellige strategiske planer, da disse vurderes ud fra deres evne til at indfri de opstillede kritiske succesfaktorer. Som det fremgår af figur 21.7 opdeles de kritiske succesfaktorer ofte i tre hovedområder, nemlig kunder, resurser og konkurrenter.
læs mere..

 

Modeller for strategianalyse | IVÆKST
Muligheder og trusler i det ydre miljø. Det er vigtigt at huske på, at muligheder også kan være trusler – hvis for eksempel nye markeder domineres af konkurrenter, kan din position blive undermineret. På samme måder kan trusler også være muligheder.
læs mere..

 

Diskussion og vurdering af strategiske muligheder …
Hvis der i en eksamenssituation bliver stillet spørgsmål til virksomhedens strategiske muligheder, skal du udarbejde en SWOT-analyse af virksomheden, da denne belyser virksomhedens eksterne og interne forhold.
læs mere..

 

20. Den strategiske plan | Virksomhedsøkonomi B (iBog)
Modeller; Figurer fra den … Figur 20.5 SWOT-analysen og de strategiske muligheder. … Figur 20.9 Den strategiske plan i ustabile omgivelser.
læs mere..

 

Hjælp! til analyse – Afsætning – Studieportalen.dk
2. Diskuter og vurder Carlettis fremtidige strategiske muligheder. 3. ”Vi ved fra undersøgelser, at købet af slik ikke planlægges. Faktisk træffer forbrugeren næsten altid beslutningen i butikken, og den tager i gennemsnit kun 6 sekunder.
læs mere..

 

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S
Strategisk analyse og værdiansættelse Fitness World A/S … , at få belyst virksomhedens strategiske … , samt trusler og muligheder.
læs mere..

 

Strategisk ledelse i et hverdagsperspektiv – ledelse.borsen.dk
Måden ledere håndterer hverdagens strategiske processer og … teorier og modeller … flere interessante strategiske muligheder …
læs mere..

 

2018/2019 DIP-DOPLO1085U Strategisk Ledelse
• Fagets modeller, begreber og processer giver de studerende mulighed for at forstå og reflektere over forretningsmæssige og organisatoriske handlinger i en strategisk sammenhæng. FÆRDIGHEDER De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne: •Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
læs mere..

 

« »